Workshops Casemanagement bij dementie | najaar 2023

In het najaar organiseert het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek zes workshops over het casemanagement bij dementie. De scholingen zijn bedoeld voor wijkverpleegkundigen niveau 5
en POH’s ouderen in de Achterhoek. Het casemanagement bij mensen met dementie en hun naasten vraagt een breed spectrum van kennis en vaardigheden. De onderstaande onderwerpen sluiten
aan bij de vele vragen die er bij professionals zijn rond de ondersteuning van mensen met dementie.

Onderstaand het overzicht van de workshops. Je kunt je vanaf nu voor één of meerder workshops aanmelden.
⇒  Klik HIER om je aan te melden  ⇐