Vitaal ouder worden

Hoe ondersteunen we ouderen bij een zo gezond mogelijk leven, om kwetsbaarheid te voorkomen of uit te stellen? Dat betekent: je fysiek en mentaal fit blijven voelen, je zeker voelen in het bewegen, bewustzijn van gezonde voeding en alcoholgebruik, het gevoel ergens bij te horen en je eigen keuzes kunnen blijven maken.

Samen met Achterhoek in Beweging geven wij hier invulling aan door…

> Structurele verbindingen tussen het medische domein (huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten), het sociale domein (beweegmakelaars, buurtcoaches) en het lokale beweeg- en sportaanbod.

> Professionals bewustmaken van hun rol in de signalering van verminderde vitaliteit op fronten als: overmatig alcoholgebruik, ondervoeding, ouderenmishandeling, armoede, medicijngebruik of veiligheid in huis.

> Creëren van bewustwording onder ouderen over wat een gezonde leefstijl kan brengen en wat de gevolgen zijn van een ongezonde leefstijl, zoals overmatig alcoholgebruik of overgewicht.

> Borging van initiatieven gericht op bewegen door ouderen, zodat dit niet beperkt blijft tot tijdelijke projecten, maar een structureel aanbod ontstaat.

Mooie initiatieven

Aanpak alcoholgebruik ouderen
Als professional kun je een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegsignalering. Het is belangrijk signalen tijdig te herkennen, het onderwerp bespreekbaar te maken en de juiste hulp te weten vinden.

Vanuit het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is daarom in een werkgroep een aantal interventies ontwikkeld gericht op zowel ouderen als professionals:

  1. Folder ‘Bier, wijn en sterke drank’ voor ouderen. 
  2. Gesprekskaart alcohol voor ouderen
  3. Aansluiten bij de IkPas-campagne
  4. Bijeenkomsten Gezond ouder worden voor ouderen
  5. Lokale bijeenkomsten voor professionals
    .

Meer informatie  

Initiatieven sport, bewegen en gezonde leefstijl
De website van Achterhoek in Beweging biedt een uitgebreid overzicht van initiatieven rond sport, bewegen en gezonde leefstijl. Initiatieven door en voor Achterhoekers. Het is ook mogelijk om initiatieven te delen.

Meer informatie

Onze netwerkpartners