Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling past daarbij? Praten over het levenseinde is in de afgelopen jaren steeds gewoner geworden. En het gebeurt ook meer. Maar het is ook gebleken dat er is nog veel te verbeteren valt.

We zijn dan ook erg blij dat we subsidie ontvangen van ZonMw om hiermee aan de slag te gaan in de regio Achterhoek! Dat doen we met het project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’. Dit project is onderdeel van het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek en de Netwerken Palliatieve Zorg Regio Achterhoek en Zutphen.

Met dit project willen we bereiken dat nadenken en praten over het levenseinde gewoner wordt, ook als het levenseinde nog niet direct in zicht is. Het is belangrijk dat professionals vroegtijdig het gesprek aangaan over de wensen van de patiënt en zijn omgeving over kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het voeren van dit gesprek maar ook het vastleggen van de wensen en afspraken met de patiënt vraagt om een gestructureerde en gezamenlijke borging in het zorgproces, een pro-actieve zorgplanning (ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd). Dit vraagt om blijvend creëren van bewustwording onder zowel patiënten, naasten en inwoners als onder professionals.

Uit een evaluatie in de Achterhoek is gebleken dat de meeste winst te behalen is bij mensen die een ziekte hebben die wel chronisch/kwetsbaar en vaak progressief is, maar waarbij het einde van het leven nog niet direct in zicht is. Vandaar dat we in dit project specifiek aandacht hebben voor de volgende doelgroepen:

  • Mensen met COPD
  • Mensen met hartfalen
  • Kwetsbare ouderen met complexe problemen (inclusief dementie)
    .

Met de toekenning van de subsidie kunnen we een actieonderzoek uit laten voeren door Erasmus Universiteit om de effecten te monitoren. Hierdoor kunnen we gedurende het project direct leren en bijsturen. Ook zal er scholing voor professionals en een publiekscampagne worden opgezet en wordt de inzet van een externe projectleider bekostigd. Ellen ten Hove zal deze rol in samenwerking met Alette van Dijk oppakken.

Samen met inwoners en zorgprofessionals verwachten we mooie stappen te zetten in de regio Achterhoek zodat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen die aansluit bij hun wensen We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd in de voorbereidende fase. 

Als u betrokken wilt zijn bij de uitvoering van dit project, kunt u dit kenbaar maken bij Loes Koster (06-47867414) en/of Hetty Top (06-22243393).