RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.  

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van zorg voor kwetsbare ouderen van gespecialiseerde zorginstellingen naar de eerste lijn. Huisartsen kunnen daarvoor ondersteuning krijgen van professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg, zoals specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten en psychologen.  

Bestaande afspraken zijn opnieuw onder de loep genomen en de werkwijze is uniform gemaakt voor de gehele regio, zowel in Oost- als West-Achterhoek. Dit biedt duidelijkheid over datgene waarvoor de ouderenzorg ingezet kan worden in de eerste lijn.  

De belangrijkste afspraken zijn: 

  • In de samenwerking tussen huisarts en ouderenzorg blijft de huisarts de hoofdbehandelaar. De huisarts heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende modules die door de ouderenzorgorganisaties in de Achterhoek kunnen worden geboden. 
  • Het uitgangspunt is dat aan elke huisartsenpraktijk een specialist ouderengeneeskunde (SO) is verbonden. Deze SO neemt deel aan het eerstelijns multidisciplinair overleg (EMDO), is beschikbaar voor telefonische consultatie en kan zo nodig op verzoek van de huisarts ingezet worden als medebehandelaar. 
  • 24-urige bereikbaarheid van de SO’s is geborgd, waarbij cliëntinformatie altijd inzichtelijk is,  omdat SO’s een gezamenlijk dossier delen.  
  • Ten opzichte van de bestaande afspraken, is de beschrijving van de modules aangescherpt.  Verantwoordelijkheden en bereikbaarheid zijn duidelijker beschreven en tijdsbesteding en wijze van verslaglegging zijn toegevoegd. 
  • Bereikbaarheid van de SO’s verloopt vanaf nu rechtstreeks via de ouderenzorgorganisaties. De telefonische Helpdesk Kwetsbare Ouderen (085 – 485 75 80) wordt ‘Informatiepunt dementie’ en zal niet meer als schakelpunt voor het Ambulant Team Ouderengeneeskunde (ATO) gebruikt worden. 
  • Voor kleinschalige woonvoorzieningen kunnen lokaal of per huisartsenregio (Oost/West) afspraken afwijken.

    Bekijk hier de laatste versie van de RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg