RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van zorg voor kwetsbare ouderen van gespecialiseerde zorginstellingen naar de eerste lijn. Huisartsen kunnen daarvoor ondersteuning krijgen van professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg, zoals specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en psychologen. In de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek zijn afspraken vastgelegd waarvoor en op welke wijze de ouderenzorg ingeschakeld kan worden.

Het overzicht van contactgegevens ouderenzorg per huisartsenpraktijk is geactualiseerd. In bijlage 1 van de RTA is voor iedere huisartsenpraktijk benoemd welke SO en VS/PA aan de praktijk verbonden is.

Het doel van de afspraken is dat ouderen met een complexe zorgvraag de juiste begeleiding/zorg/behandeling in de thuissituatie krijgen, met als insteek om deze ouderen zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Kwaliteit van leven bieden is daarbij het uitgangspunt.

Klik hier voor de RTA