Project ‘versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling bij dementie’ van start

 

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt.

Er zijn al veel mooie voorbeelden van zinvolle en vernieuwende dagactiviteiten in de Achterhoek, maar we kunnen nog meer en beter aansluiten bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie. Wij zijn daarom met 6 Achterhoekse gemeenten gestart met een project gericht op het ontwikkelen van een toegankelijk en toekomstbestendig aanbod aan daginvulling. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

We doen het samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen en partners uit zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en bewegen. Zorgbelang Inclusief neemt de projectleiding op zich in de personen van Heidi Nusselder en haar collega Antoinette Meys.

 

Wat gaan we doen?
We maken een plan van aanpak voor het opzetten en verbeteren van twee concrete, toegankelijke voorzieningen:

  1. Laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplekken in de buurt, waar bezoekers zelf mogen bepalen wat ze willen doen. Actief bezig zijn staat er voorop, met kunst, cultuur en bewegen.
  2. Zorgen dat mensen met (beginnende) dementie passend (vrijwilligers)werk kunnen doen. We noemen dat DOEmentie.


We gaan direct lokaal aan de slag en we leren van ervaringen. We zorgen dat we kennis en succesfactoren uitwisselen in de regio, onder andere door werkbezoeken en inspiratiebijeenkomsten. Volg onze website en nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.