Project ‘Passende zorg in de laatste levensjaren’

In de Achterhoek zetten we ons in voor het project ‘Passende zorg in de laatste levensjaren’. Dit initiatief maakt deel uit van zowel het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek als het Netwerk Palliatieve zorg. Ons hoofddoel is duidelijk: we streven ernaar dat nadenken en praten over het levenseinde gewoner wordt, ook als het levenseinde nog niet direct in zicht is.

Project Passende zorg in de laatste levensjaren
Juist de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling passen daarbij? Dit vraagt van zorgprofessionals dat ze vroegtijdig in gesprek gaan over de wensen van de patiënt en zijn of haar omgeving.

Het voeren van deze gesprekken en het gestructureerd vastleggen van de wensen en afspraken, vraagt om Proactieve zorgplanning, ook bekend als Advance Care Planning (ACP). En het vraagt om continu creëren van bewustwording onder patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Dit zijn dan ook doelstellingen van het project “Passende zorg in de laatste levensjaren” in de regio Achterhoek. Het project wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMw.

Iedereen kan bijdragen aan Proactieve zorgplanning 
De gesprekken over wensen en grenzen kunnen op verschillende momenten plaatsvinden met diverse zorgverleners. Proactieve zorgplanning is een proces van denken, praten, plannen en organiseren dat dynamisch en multidisciplinair is. 

We moedigen niet alleen zorgprofessionals aan, maar ook patiënten en hun naasten om actief deel te nemen aan dit proces.

Proactieve zorgplanning gaat verder dan alleen het vaststellen van ‘niet reanimeren beleid’. Het omvat diverse dimensies die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het project spreken we bewust over ‘de laatste levensjaren’, om daarmee te benadrukken dat het niet alleen om de terminale fase gaat. We kunnen niet in de toekomst kijken en bepaalde ziektebeelden blijven verrassen. Dat betekent echter niet dat we geen gesprekken kunnen voeren over wensen en grenzen in die laatste levensjaren. Er zijn wellicht verschillende scenario’s denkbaar, die een mooie aanleiding vormen om hierover gesprekken te voeren met de patiënt en zijn of haar naasten. 

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
●    Verrijken scholing en casuïstiekbespreking
Waardevolle ervaringen en praktische tips uit het project integreren we in bestaande scholing en casuïstiekbesprekingen. Deze kennisoverdracht bevordert de praktische toepassing van Proactieve zorgplanning in de zorgpraktijk.

●    Regionale en patiëntgerichte focusgroepen
Er zijn regionale focusgroepen samengesteld rond specifieke patiëntgroepen, waaronder mensen met COPD, mensen met hartfalen, en ouderen met complexe problematiek. De focusgroepen bestaan uit een afvaardiging van professionals, zoals medisch specialisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en ergotherapeuten.
Knelpunten en verbeteracties
Met de focusgroepen zijn knelpunten geïnventariseerd die Proactieve zorgplanning belemmeren. Samen wordt gezocht naar verbeteracties die in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd. De effecten van die verbeteracties volgen we. En op basis van die ervaringen kunnen werkafspraken worden aangepast om de Proactieve zorgplanning te optimaliseren.

●    Scholing 2024
In 2024 gaan we scholingen opzetten die gericht zijn op gespreksvoering en samenwerking in het proces van Proactieve zorgplanning. 

●    Actieonderzoek
Gedurende het project wordt er actieonderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit om de effecten te monitoren. De onderzoekers sluiten aan bij 4 lokale MDO’s die plaatsvinden vanuit 3 huisartsenpraktijken. Hierdoor kunnen we gedurende het project direct leren en bijsturen.

We kijken uit naar jullie betrokkenheid en samenwerking om dit project tot een succes te maken!
______________________________________________________________________________________

NIEUWSBRIEVEN

Klik op onderstaande nieuwsbrieven om op de hoogte blijven over het project ‘Passende zorg in de laatste levensjaren’
– Nieuwsbrief december 2023
– Nieuwsbrief april 2024

______________________________________________________________________________________

CONGRES

Op donderdag 21 maart organiseerden Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek het congres ‘Goed gaon’ | passende zorg in de laatste levensjaren. Lees hier meer over het congres en de column van Frans Miggelbrink waarin hij het congres samenvat.

⇒ Klik hier om de presentaties van de verschillende sessies in ronde 1 & 2 te downloaden.

______________________________________________________________________________________

GESPREKSKAART PRATEN OVER HET LEVENSEINDE

Proactieve zorgplanning, of Advance Care Planning (ACP), is belangrijk om te zorgen dat zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen in de laatste fase van het leven aansluit bij wat zij belangrijk vinden en de kwaliteit van leven verhoogt. Lees hier meer over de gesprekskaart ‘praten over het levenseinde’

______________________________________________________________________________________

INTERVIEWS

⇒ Lees hier de persoonlijke ervaringen van huisarts Henk-Jan Besselink uit Winterswijk. Zijn verhaal geeft ons inzicht in de complexiteit van de menselijke aspecten van zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.

⇒ Lees hier het interview met ergotherapeut Marieke Ribbers waarin zij vertelt over de impact van ergotherapie op de kwaliteit van leven van cliënten en hun mantelzorgers. Ze legt uit waarom vroegtijdige betrokkenheid in de laatste levensfase het verschil kan maken.

⇒ Lees hier het interview met verpleegkundig specialist Inge van Aken. Inge deelt haar inzichten over passende zorg in de laatste levensjaren met als doel andere zorgprofessionals te inspireren en te laten zien hoe zij kunnen omgaan met proactieve zorgplanning. 

⇒ Lees hier de inzichten van Liesbeth Harmsen over passende zorg in de laatste levenjaren van cliënten. Als wijkverpleegkundige vertelt Liesbeth hoe zij vanuit haar rol hier inhoud aan geeft.