Programma Veerkracht

Programma Veerkracht

Het Regiobeeld, de Regiovisie en het Preventieakkoord Achterhoek tonen aan dat er visie, daadkracht en samenhang nodig is, als het gaat om gezond ouder worden in de Achterhoek. Want het aantal ouderen neemt toe en het aantal kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie, blijft langer thuis wonen. De vraag naar zorg zal toenemen, terwijl het aantal mantelzorgers daalt. De professionele zorg staat onder druk. Daarnaast neemt de vraag naar geschikte woningen voor ouderen toe. Alle reden om samen met inwoners en organisaties de veerkracht van ouderen alle ruimte te geven.

Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek heeft de lijnen uitgezet voor de jaren 2021 tot 2024 in het Programma Ouderen. Het programma is ambitieus en niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het gaat erom dat we gezamenlijk stappen in de goede richting zetten, voortbouwend op alles wat er al is. Deze gezamenlijke ambitie is vertaald in vijf thema’s:

  1. Eerder denken over later
  2. Vitaal ouder worden
  3. Passend wonen
  4. ‘Oud maar niet out’
  5. Passende zorg en ondersteuning op het juiste moment

Onze netwerkpartners