Passende zorg in de laatste levensjaren

Juist de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling passen daarbij? Dit vraagt van zorgprofessionals dat ze vroegtijdig in gesprek gaan over de wensen van de patiënt en zijn of haar omgeving.

In de Achterhoek zetten we ons in voor het project ‘Passende zorg in de laatste levensjaren’. Dit initiatief maakt deel uit van zowel het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek als het Netwerk Palliatieve zorg. Ons hoofddoel is duidelijk: we streven ernaar dat nadenken en praten over het levenseinde gewoner wordt, ook als het levenseinde nog niet direct in zicht is.

Meer informatie over het project vind je hier.

Vanuit een eerder project is in 2017 in West-Achterhoek de Regionaal Transmurale Afspraak (RTA) Passende zorg in de laatste levensjaren vastgesteld. Deze RTA beschrijft de afspraken en samenwerking tussen alle zorgprofessionals met betrekking tot het identificeren van de doelgroep, het bespreken van wensen en grenzen, rollen en verantwoordelijkheden en het vastleggen van afspraken.

Meer informatie