Samen
een sterk netwerk

Over ons

Samen werken aan veerkrachtig ouder worden

Wij stimuleren dat inwoners van de Achterhoek zich voorbereiden op veranderingen die horen bij het ouder worden. Vanuit eigen keuzes. En dat de juiste informatie, voorzieningen en ondersteuning op het juiste moment beschikbaar zijn.

Daarvoor is het belangrijk dat alle partijen samenwerken, zowel lokaal als regionaal. Dat professionals elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken. Dat we de eigen regie van ouderen vooropstellen. Van preventie en welzijn tot wonen en zorg.

De ouderen-cliëntenorganisaties, gemeenten, de huisartsen, zorgorganisaties, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, en Menzis vormen daarom samen het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek.

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek:

 • Biedt voorlichting, scholingen, workshops en informatie aan professionals, inwoners en naasten.
 • Bevordert de samenwerking rond ouderen regionaal en lokaal.
 • Zet verbeterprojecten op, zoals het project Passende zorg in de laatste levensfase.
 • Stimuleert en faciliteert communicatie en informatie-uitwisseling rond ouderen.
 • Geeft informatie en ondersteuning rond dementie.
 • Legt verbindingen met andere ontwikkelingen en initiatieven in de Achterhoek.


Programma Veerkracht

Het Regiobeeld, de Regiovisie en het Preventieakkoord Achterhoek tonen aan dat er visie, daadkracht en samenhang nodig is, als het gaat om gezond ouder worden in de Achterhoek. Want het aantal ouderen neemt toe en het aantal kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie, blijft langer thuis wonen. De vraag naar zorg zal toenemen, terwijl het aantal mantelzorgers daalt. De professionele zorg staat onder druk. Daarnaast neemt de vraag naar geschikte woningen voor ouderen toe. Alle reden om samen met inwoners en organisaties de veerkracht van ouderen alle ruimte te geven.

Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek heeft de lijnen uitgezet voor de jaren 2021 tot 2024 in het Programma Ouderen. Het programma is ambitieus en niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het gaat erom dat we gezamenlijk stappen in de goede richting zetten, voortbouwend op alles wat er al is. Deze gezamenlijke ambitie is vertaald in vijf thema’s:

 1. Eerder denken over later
 2. Vitaal ouder worden
 3. Passend wonen
 4. ‘Oud maar niet out’
 5. Passende zorg en ondersteuning op het juiste moment
Over ons 2

Jaarverslag en tussentijdse evaluaties

We houden elkaar graag op de hoogte van de voortgang. Daarom plaatsen we hier onze jaarberichten en tussentijdse evaluaties. 

Jaarbericht 2023

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons netwerk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees hier de laatste editie. 

Onze netwerkpartners