Nieuws

Inspirerende werconferentie ‘Samen op weg… veerkracht in de praktijk’

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Meld u aan voor de werkconferentie “SAMEN OP WEG veerkracht in de praktijk”

Online cursus ‘Omgaan met mensen met dementie’

Vacature: Trajectbegeleider dementie | Winterswijk

Alzheimer Trefpunt Doetinchem

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Daginvulling bij dementie

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is op zoek naar inbreng van ouderen in een regionale klankbordgroep!

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Daginvulling bij dementie 14 juni 2022

Bijeenkomst ‘Dementie in de familie….en dan?’ voor mantelzorgers en professionals in juni

Project ‘versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling bij dementie’ van start

Dementiemonitor Mantelzorg 2022 van start

Op je Plek in de gemeente Aalten

Ouderenzorgnetwerk Dichteren: ‘Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen.’

Ouderenmishandeling – een handreiking voor (sociaal) professionals

Oproep Nationale Ombudsman – onderzoek naar onderbenutting van financiële voorzieningen onder ouderen

Nieuwsbrief Willem – Hart voor levensvragen

Vacature: Projectleider Dementievriendelijke Gemeente

Filmpjes Cultuur- en Erfgoedpact Oost Achterhoek: Prikkelen van zintuigen bij mensen met dementie

Vacature: Trajectbegeleider Dementie

Nieuwe richtlijn mantelzorg V&VN

Dossier De Week van de Ouderen Achterhoek in De Gelderlander

Terugblik bijeenkomst Dementie op Jonge Leeftijd

De Graafschap is gestart met “Veur Altied”

Nieuwe website

Samenwerking ouderenzorg in de avonden, nachten en weekenden

Lokale samenwerkingsbijeenkomsten in het najaar (weer) van start

Folder ‘Zorgen over vergeetachtigheid’

Onze netwerkpartners