Nieuws

Online cursus ‘Omgaan met mensen met dementie’

Praat vandaag over morgen!

Workshops Casemanagement bij dementie | najaar 2023

Hulpmiddelen & instrumenten voor passende zorg in de laatste levensfase

Werkwijze aanmelden dwalende personen met dementie bij politie

Inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Drukbezochte inspiratiebijeenkomst daginvulling

Netwerkpartner aan het woord… Amphion Cultuurbedrijf

Gespreksgroep voor partners van jonge mensen met dementie

Informatiepunt Dementie Achterhoek voor alle vragen rondom het
geheugen of dementie


Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek

Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Bereikbaarheid en samenwerking GGNet & professionals in de wijk

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is op zoek naar inbreng van ouderen in een regionale klankbordgroep!

Op je Plek in de gemeente Aalten

Ouderenzorgnetwerk Dichteren: ‘Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen.’

Ouderenmishandeling – een handreiking voor (sociaal) professionals

Filmpjes Cultuur- en Erfgoedpact Oost Achterhoek: Prikkelen van zintuigen bij mensen met dementie

Samenwerking ouderenzorg in de avonden, nachten en weekenden

Onze netwerkpartners