Nieuws voor inwoners

Save the date: theatervoorstellingen met het thema ‘Levenseinde bij dementie’

Scholingen | najaar 2024

Kick off Regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’

Meldpunt woningvervuiling & hoarding voor inwoners gemeente Doetinchem

Bijeenkomsten ‘omgaan met mensen met dementie’

Gespreksgroep voor partners van mensen met dementie

Passende zorg in de laatste levensjaren

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek

Netwerkpartner aan het woord… De Bibliotheek

Dementiemonitor 2024

Inloopmiddag Open Atelier | Project Lang leve Kunst & Naoberschap en de Stadskamer

Congres ‘Goed gaon’ 21 maart – Aanmelden kan t/m 10 maart

Ergotherapeut Marieke Ribbers vertelt over de impact van ergotherapie in de laatste levensfase

In gesprek met Huisarts Henk-Jan Besselink ‘De mooiste en lastigste vorm van zorg; Palliatieve zorg in de laatste levensfase’

Nieuwe dienst voor senioren en mantelzorgers – Met KER zelf hulp vinden en regelen

Project ‘Passende zorg in de laatste levensjaren’

Save the date! Werkconferentie ‘Samen onderweg naar Morgen’ | 7 december

Praat vandaag over morgen!

Hulpmiddelen & instrumenten voor passende zorg in de laatste levensfase

Werkwijze aanmelden dwalende personen met dementie bij politie

Inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Drukbezochte inspiratiebijeenkomst daginvulling

Netwerkpartner aan het woord… Amphion Cultuurbedrijf

Gespreksgroep voor partners van jonge mensen met dementie

Informatiepunt Dementie Achterhoek voor alle vragen rondom het
geheugen of dementie


Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek

Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Bereikbaarheid en samenwerking GGNet & professionals in de wijk

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is op zoek naar inbreng van ouderen in een regionale klankbordgroep!

Op je Plek in de gemeente Aalten

Ouderenzorgnetwerk Dichteren: ‘Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen.’

Ouderenmishandeling – een handreiking voor (sociaal) professionals

Filmpjes Cultuur- en Erfgoedpact Oost Achterhoek: Prikkelen van zintuigen bij mensen met dementie

Samenwerking ouderenzorg in de avonden, nachten en weekenden

Onze netwerkpartners