Nieuwe richtlijn mantelzorg V&VN

Mantelzorgers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en zorgtaken, en een risico op overbelasting ligt daarbij altijd op de loer. Aandacht voor het welzijn van de mantelzorger is nodig. Een gesprek hierover is de eerste stap. Het gaat er om dat de zorg goed aansluit bij wat de mantelzorger nodig heeft. En dat is voor iedere mantelzorger anders.

Weet je hoe je zorgt voor ondersteuning bij (dreigende) overbelasting? In de nieuwe richtlijn Mantelzorg van V&VN vind je hiervoor handreikingen en tools. Kijk hier voor meer informatie en om de richtlijn en een infographic te downloaden.