Meldpunt woningvervuiling & hoarding voor inwoners gemeente Doetinchem

Sterk vervuilde en overvolle woningen zijn een groeiend probleem, ook in de gemeente Doetinchem. Veilig en prettig wonen is dan vaak niet meer mogelijk. Het op tijd in beeld krijgen én oplossen van deze situaties met passende ondersteuning voor de bewoner, vraagt om een goede aanpak en nauwe samenwerking tussen partijen. Ook is het belangrijk dat inwoners weten wat de signalen van woningvervuiling en hoarding zijn en waar zij een melding kunnen doen als zij zich om iemand zorgen maken. En dat kan bij het meldpunt woningvervuiling & hoarding.

Gezamenlijk initiatief
Sité Woondiensten en Buurtplein hebben samen met de gemeente Doetinchem de handen ineengeslagen om deze uitdaging aan te gaan. Een belangrijk onderdeel is het meldpunt woningvervuiling en hoarding. Dit meldpunt zorgt ervoor dat alle signalen op één plek, bij Buurtplein, binnenkomen. Zo wordt er een beter beter overzicht verkregen van de situatie binnen de gemeente en kan er effectiever hulp aangeboden worden aan mensen in een sterk vervuilde of overvolle woning.

Hoe melden?
Wanneer een inwoner van de gemeente Doetinchem zich zorgen maakt over iemand in zijn of haar omgeving, omdat de woning erg vies is of vol staat met spullen, dan kan contact worden opgenomen met het meldpunt woningvervuiling & hoarding. Dit kan telefonisch via 0314-341919 of door een melding te maken via www.buurtplein.nl/meldpunt.

Het meldpunt brengt samen met de betrokken partners de situatie in beeld. Aan de hand daarvan wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de situatie weer veilig en leefbaar te maken. En met welke urgentie dit wordt uitgevoerd. Wanneer de situatie weer op orde is, wordt uiteraard ook besproken welke nazorg en/of monitoring nodig is om terugval te voorkomen.

Meer informatie?
Meer weten over het meldpunt of op welke signalen je moet letten?
Kijk op www.buurtplein.nl/meldpunt.