Jaarbericht 2022

Na een aantal coronajaren was er gelukkig in 2022 weer veel mogelijk. We konden weer ontmoeting en kennisdeling met en tussen inwoners en professionals organiseren. Om zo bij te dragen aan het versterken van de netwerksamenwerking. Tegelijk bracht 2022 uitdagingen. Personeelstekorten worden steeds groter en het wordt steeds moeilijker om alle ondersteuning en zorg georganiseerd te krijgen. Het legt de urgentie bloot om nog meer te werken aan de veerkracht van ouderen en hun eigen regie centraal te stellen.

Het jaarbericht biedt een overzicht van ontwikkelingen en activiteiten die in 2022 in het Netwerk hebben plaatsgevonden om de doelen van ons Programma Veerkracht te bereiken.
Eerst geven wij een beeld van de ouderen in de Achterhoek met een aantal cijfers. Vervolgens schetsen wij een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen die direct of indirecte gevolgen hebben voor ons Netwerk. Hierna bieden wij een overzicht van de structurele samenwerkingen en ontwikkelingen binnen het Netwerk. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van regionale activiteiten en resultaten per thema uit Programma Veerkracht. In bijlage 1 is zo’n overzicht per gemeente opgenomen, met lokale activiteiten. Wanneer we terugkijken op 2022 willen we natuurlijk ook het liefst vooruitkijken. Dit doen wij graag met u in ons uitvoeringsplan 2023-2024 (hoofdstuk 6). Lees hier het jaarbericht 2022.