Inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Op donderdag 22 juni organiseerden we een bijeenkomst voor alle specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) die werken in de eerste lijn in de Achterhoek en regio Zutphen/Lochem. Het doel: bouwen aan een gezamenlijke visie op de rol in de eerste lijn en daarnaast uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van stellingen ontstond een levendig gesprek over onder andere het werken in de eerste lijn als normaal onderdeel van het werk, de VS/PA als regiebehandelaar en efficiënt en uniform werken. De opbrengsten uit de bijeenkomst vormen de basis voor een vervolggesprek met andere disciplines, zoals huisartsen, wijkverpleging en klinisch geriaters. Dit pakken we op in het netwerk als onderdeel van de doorontwikkeling van Geïntegreerde Zorg voor Ouderen (GZO, West-Achterhoek) en het Functioneel model (Oost-Achterhoek).