Inspirerende werconferentie ‘Samen op weg… veerkracht in de praktijk’

Ruim honderd mensen waren op 9 november 2022 aanwezig bij de werkconferentie Samen op Weg – Veerkracht in de praktijk. Het was een inspirerende middag voor zorgbestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers van de gemeente en professionals uit alle kanten van preventie, welzijn, wonen, ondersteuning en zorg. Zij werden ontvangen in Dorpshuis ‘t Kempken in Harreveld; een plek waar inwoners van betekenis zijn, ook als ze ouder worden. Dat is belangrijk voor de veerkracht van mensen en dat is precies waar het deze middag om draaide. Aan het eind van de dag klonken sleutelwoorden als: samen, verbinding, moed, regie, hoop en respect, en ook: van betekenis zijn, meedoen, een goed gesprek, luisteren en maatwerk.

De dag had als thema: ‘Veerkracht in de praktijk in een zorglandschap dat verandert.’ Burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek en wethouder Joop Wikkerink van de gemeente Aalten, benoemden in hun inleiding waar we samen naar op weg moeten. De zorg wordt een opgave in de toekomst, door vergrijzing, zorgtoename en personeelstekorten. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak met een nieuw evenwicht tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die kijken naar kansen en samen bouwen aan een sociale, inclusieve samenleving. Dat gaat over de vraag ‘Hoe kan ik meedoen?’ Antwoorden op de vraag ‘Hoe wil ik zelf oud worden?’ vertellen ons hoe we met wat meer noaberschap de oudere generatie op een goede manier kunnen verzorgen. Het gaat over mensen, en dat vraagt dat we over stelsels heen kijken.

Drie professionals vertelden over ZonMw projecten in de regio: ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor mensen met dementie’. En ‘Juiste zorg op de juiste plek’ : ‘Ouderen langer thuis in de wijk’ in de gemeente Doetinchem (wijk Dichteren) en ‘Op je plek’ in de gemeente Aalten. De drie verhalen waren meteen een inleiding op de drie workshops waarin aandacht werd besteed aan de verschillende manieren waarop ouderen bij de maatschappij betrokken kunnen blijven.

Zoals het verhaal van wijkverpleegkundige Rosa. Een mevrouw vertelde Rosa dat ze bezorgd was over haar buurvrouw, die haar huis bijna niet meer uitging. Rosa besloot om ongevraagd een kijkje te nemen. En wat bleek, deze mevrouw had last van haar knie. Rosa schakelde de huisarts in. Korte tijd later was mevrouw letterlijk weer op de been en kon ze weer naar haar kaartclubje en naar buiten. Ingaan op het signaal van een buurvrouw, was nieuw. Daarmee heeft Rosa misschien wel veel meer problemen voorkomen.

Er werd gesproken over verschillende vormen van daginvulling, die voorkomen dat iemand eenzaam wordt. Daar moet je je dan wel ‘Op je Plek’ voelen. De juiste plek, waar zorg en welzijn goed op elkaar aansluiten door samenwerking tussen organisaties met een verschillende achtergrond. Waar gekeken wordt naar de mens en niet naar een ziekte of beperking.

Het moet eigenlijk niet uitmaken bij welk loket iemand aanklopt om zorg of hulp op gang te brengen. Dan kan het zomaar zijn dat een taxichauffeur meldt dat een wat oudere klant vaak geld vergeet om de rit te betalen. Door die vroegsignalering kan eerder hulp worden geboden. 

Rode draad bij alle workshops was dat het belangrijk is om de regie bij de oudere te laten. Om goed te vragen wat iemand wil en het aanbod daarbij aan te laten sluiten.

De werkconferentie is een initiatief van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, samen met Gemeente Aalten, Sensire, Warkhouse, Zorgbelang Inclusief en met steun van ZonMw en de Thematafel de Gezondste Regio.

Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is er om vragen te beantwoorden en om verbindingen te leggen die helpen om stappen te zetten in de complexe wereld van ouderenzorg, welzijn en zingeving. Neem dus contact op als je vragen hebt of wilt sparren.

(Door Karin van der Velden)