Hulp bij dementie

Hoe mogen we u helpen

Heeft u zorgen over uw geheugen? Heeft u een vermoeden van dementie bij uw naaste? Bent u op zoek naar passende begeleiding bij dementie? Of heeft u hier vragen over? Vroegtijdige hulp is belangrijk en er zijn verschillende manieren om hulp in te schakelen. We vertellen er graag meer over.

Vergeetachtigheid of dementie?

Veel mensen vergeten vaker iets als ze ouder worden. Dat is heel normaal, omdat het geheugen minder goed werkt. Merkt u ook andere dingen, zoals verandering van gedrag? Dan kan er meer aan de hand zijn. Lees voor meer informatie de folder ‘Zorgen over vergeetachtigheid?’.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes die de hersenen aantasten. Het gevolg: een geleidelijke achteruitgang van degeestelijke gezondheid. Op de website van Alzheimer Nederland leest u er alles over.

Hoe herkent u dementie? Dat verschilt per persoon. En per ziekte. Het kan bijvoorbeeld gaan om blijvende geheugenklachten of veranderingen in karakter. Kijk voor een overzicht van signalen en symptomen op de website van Alzheimer Nederland. Of download onze signalenkaart.

Hoe weet u nou zeker of het gaat om een vorm van dementie? Het begint altijd met een bezoek aan de huisarts. Daarna volgen er andere stappen. Hier leest u alles over het stellen van een diagnose.

Dementie en dan?

Omgaan met dementie kan best lastig zijn. Alzheimer Nederland geeft allerlei tips en adviezen, voor uzelf of een dierbare in uwomgeving. In uw regio worden ook verschillende cursussen georganiseerd voor mantelzorgers. Wilt u daar meer over weten? Bel of mail dan met de helpdesk kwetsbare ouderen

085 4857580 | trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl

Alzheimer Nederland en Alzheimer Trefpunt 
Vrijwilligers van de Afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseren verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Zo is er bijvoorbeeld een Alzheimer Trefpunt in Berkelland, Doetinchem en Lichtenvoorde. Hier leest u meer hierover.

Bij dementie staat u er niet alleen voor. In uw regio is begeleiding door een case-manager mogelijk: een vast aanspreekpunt voor u en uw naasten. De begeleider geeft informatie en advies en bespreekt thuis met u hoe u om kunt gaan met veranderingen. Ze kan ook andere hulpverleners inschakelen.

In de Achterhoek verzorgen wijkverpleegkundigen de begeleiding bij (een vermoeden van) dementie. U kunt deze begeleiding aanvragen bij één van de thuiszorgorganisaties in uw gemeente. Meer informatie en telefoonnummers vindt u in de brochureDementie en dan?’

Soms kan een trajectbegeleider dementie worden ingeschakeld. De trajectbegeleider wordt dan het vaste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor u en uw naasten. Zij is speciaal opgeleid voor de begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De trajectbegeleider weet overal goed de weg, kent de mogelijkheden voor ondersteuning en werkt samen met huisarts, klinisch geriater en andere hulpverleners.

 De trajectbegeleiders zijn bereikbaar via trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl of de Helpdesk Kwetsbare Ouderen via het telefoonnummer 085 4857580

Bekijk hier welke trajectbegeleider er voor uw gemeente is.

Door de dementie worden dagelijkse dingen steeds moeilijker. Maar door dingen te blijven doen, blijft het leven zinvol. Er zijn veel verschillende activiteiten mogelijk. Thuis, in uw buurt, of misschien bij de vereniging of club waar u altijd al naar toe ging. Of als dat niet meer gaat, kan dagopvang een oplossing zijn. Dagopvang geeft ook tijd en ruimte voor naasten. Wilt u weten wat er mogelijk is en hoe u dit regelt? Bespreek dit dan met uw casemanager, begeleider of huisarts.

Lees hier ook informatie op de website van Alzheimer Nederland.

De Helpdesk Kwetsbare Ouderen helpt u met alle vragen over ouderenzorg. U kunt er ook contact opnemen met een Trajectbegeleider of het Ambulant Team Ouderengeneeskunde, als uw huisarts dit team voor u heeft ingeschakeld.

Bel voor de Helpdesk Kwetsbare Ouderen met 085 4857580

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. De verschijnselen, het verloop en het tempo van achteruitgang kunnen verschillen. Problemen met het vinden van woorden, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsverandering, overspannenheid; het kan allemaal wijzen op dementie op jonge leeftijd. 

Op verschillende websites vindt u meer informatie hierover.


In de Achterhoek helpen trajectbegeleiders mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie. Zij zijn te bereiken via deze Trajectbegeleiders pagina.

Onze netwerkpartners