Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. Er is in de Achterhoek naar schatting een groep van 250 tot 300 jonge mensen met dementie. Dit aantal neemt toe. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie, is dat zeer ingrijpend. Voor de persoon zelf en voor het gezin. Het duurt soms lang voor de diagnose er is. En leven met de ziekte betekent omgaan met veranderingen. Er leven vragen over werk, financiën, opvoeding, zingeving en de toekomst.

De zorg, begeleiding en ondersteuning van jonge mensen met dementie vraagt om maatwerk. Daarvoor is het belangrijk om integrale zorg en ondersteuning te bieden. Met samenwerking en afstemming binnen de keten en beschikbaarheid van de juiste deskundigheid op het juiste moment. Daarom is er in de Achterhoek een Zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld. Het programma beschrijft wat wij zien als goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten en welke verbeteracties we in 2022-2024 inzetten om dit te bereiken.

Lees hier het hele Zorgprogramma