Terugblik bijeenkomst Dementie op Jonge Leeftijd

In de Achterhoek wonen naar schatting 250 tot 300 mensen jonger dan 65 met dementie. Deze mensen en hun gezinnen krijgen te maken met vroegtijdig en groot persoonlijk lijden. Daar komt bij dat de ondersteuning bij dementie vooral gericht is op ouderen. Samen met de zorgorganisaties en huisartsen in de regio willen we deze ondersteuning zo passend mogelijk maken, vanaf de eerste signalen tot en met zorg in de laatste fase.

Op 4 november 2021 organiseerde het Netwerk daarom een bijeenkomst met iedereen die te maken heeft met dementie op jonge leeftijd, in werk, of persoonlijk. Jolanda Bergsma is iemand die getroffen is door de ziekte. Zij is 57 en heeft de diagnose Alzheimer. Zij vertelde op pakkende wijze, maar zeker ook met humor, over wat de ziekte teweeg brengt in haar leven.

Vervolgens zijn verbetervoorstellen voor de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gepresenteerd en is daar in groepen verder over gesproken. Deze hebben betrekking op:

1. signalering en diagnostiek

2. de juiste deskundigheid op het
juiste moment

3. zingeving en daginvulling


Mede door ingrijpende verhalen en ervaringen van inwoners die te maken hebben met de ziekte heeft d avond veel handvatten gegeven om de verbetervoorstellen aan te scherpen en er mee aan de slag te gaan. Sleutelwoorden zijn: samenwerking, gebruikmaken van specifieke expertise en denken buiten de ‘standaardoplossingen’.