Dementiemonitor 2024

Leveren wij de juiste zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten? Alzheimer Nederland is weer de tweejaarlijkse Dementiemonitor gestart om te weten wat er leeft onder mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek gebruiken we deze uitkomsten om gezamenlijk te kijken wat goed gaat en waar we de zorg en ondersteuning kunnen verbeteren. Daarnaast worden de uitkomsten besproken met de landelijke politiek, gemeenten en zorgverzekeraars.

Help je mee om ervaringen op te halen? Bij voldoende respons ontvangen we een regiorapport.

Willen jullie de Dementiemonitor (www.dementiemonitor.nl) onder de aandacht brengen bij mensen met dementie, hun mantelzorgers en collega’s die met hen in contact zijn?

Via de website van Alzheimer Nederland zijn meer promotiematerialen te bestellen: Bestel & informatiepagina Dementiemonitor | Alzheimer Nederland, zoals flyers, posters en papieren vragenlijsten.