Daginvulling bij dementie

Het ZonMw project ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling bij dementie’ is in volle gang. 

Inspiratiebijeenkomst 14 juni 

Op dinsdag 14 juni 2022 ontmoetten we elkaar tijdens een goedbezochte en energieke inspiratiebijeenkomst in Mariënvelde. Met ongeveer 50 mensen van gemeenten, inloop- en ontmoetingsvoorzieningen, dagbestedingen en ook met naasten van mensen met dementie hebben we goede voorbeelden gedeeld. Na twee pitchrondes gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over wat we kunnen betekenen voor mensen met dementie en wat daarvoor nodig is. Meer weten over de uitkomsten? Lees hier de samenvatting. 

Ontwikkelplekken 

In de eerste periode van het project hebben we verkend welke goede voorbeelden er al zijn in de Achterhoek. We zijn in gesprek geweest met verschillende initiatiefnemers van betekenisvolle activiteiten en ontmoetingsplekken. Op een aantal van deze plekken willen we een volgende stap zetten om de plek nog beter toegankelijk en geschikt te maken voor mensen met dementie. Dit noemen we ontwikkelplekken. Samen met alle betrokkenen en met mensen met dementie en hun naasten kijken we hier naar wat al goed gaat, wat behoeften zijn, wat nog beter kan en wat daarvoor nodig is. En als het kan, gaan we dat direct organiseren. Om vervolgens daarvan te leren en succes- en faalfactoren op te halen die we breder verspreiden, zodat ook andere initiatieven in de regio daar gebruik van kunnen maken. 

Op dit moment zijn we in gesprek met Stadskamer/Zorgkamer Doetinchem, initiatiefnemers van ‘DOEmentie’ in Aalten en Winterswijk en FitArt en Culturije in de gemeente Berkelland.