Hulpmiddelen & instrumenten voor passende zorg in de laatste levensfase

Door de projectgroep ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ is een instrumentenoverzicht voor professionals en naasten ontwikkeld, om te bevorderen dat zorgverleners tijdig het gesprek aangaan met patiënten over hun wensen en grenzen. Deze is ook terug te vinden onder downloads op onze website. Proactieve zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) is belangrijk om te zorgen dat zorg, ondersteuning en behandeling aan […]

Werkwijze aanmelden dwalende personen met dementie bij politie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Zij wonen langer thuis en deuren van de woonzorgcentra gaan steeds meer open. Het kan voorkomen dat mensen met dementie op straat dwalen en meldingen hiervan soms bij de politie terechtkomen. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten. In de Achterhoek is […]

Inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Op donderdag 22 juni organiseerden we een bijeenkomst voor alle specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) die werken in de eerste lijn in de Achterhoek en regio Zutphen/Lochem. Het doel: bouwen aan een gezamenlijke visie op de rol in de eerste lijn en daarnaast uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van stellingen […]

Netwerkpartner aan het woord… Amphion Cultuurbedrijf

Ouderenprogramma Lang Leve Kunst & Naoberschap Lang Leve Kunst & Naoberschap is het ouderenprogramma van Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem. Wij bieden 193 Kunstnaobers uit de Achterhoek een leuke, zinvolle en leerzame plek vol ontmoeting vanuit kunst en cultuur en met “wederzijds genoegen”. Kunstnaobers nemen zelf deel aan activiteiten en sommige geven hun eigen ideeën vorm […]

Gespreksgroep voor partners van jonge mensen met dementie

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. De diagnose zet het leven op zijn kop. Dat geldt nog meer als de ziekte je treft als je nog jong bent en nog midden in het leven staat. De impact is niet alleen heel groot voor de persoon zelf, maar ook voor de partner en het gezin. […]

Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek

De Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het blijft mogelijk om casemanagers dementie en specialisten ouderengeneeskunde te benaderen voor consultatie en advies. Via dit bericht informeren wij u over wat er verandert. Informatiepunt Dementie Achterhoek Vanaf januari 2023 bestaat het Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het Informatiepunt is er voor mensen met een hulpvraag bij (het […]

Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling past daarbij? Praten over het levenseinde is in de afgelopen jaren steeds gewoner geworden. En het gebeurt ook meer. Maar het is ook gebleken dat […]

Bereikbaarheid en samenwerking GGNet & professionals in de wijk

Door professionals in de wijk kan contact opgenomen worden met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige wanneer er vragen zijn rondom een (oud) patiënt die bekend is bij psychiatrie of als er specifieke lokaal gebonden samenwerkingsvragen zijn omtrent psychiatrie. Vanuit het Netwerk Ouderen en Veerkracht kregen wij signalen om de bereikbaarheid en samenwerking tussen GGNet en de […]

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. Er is in de Achterhoek naar schatting een groep van 250 tot 300 jonge mensen met dementie. Dit aantal neemt toe. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie, is dat zeer ingrijpend. Voor de persoon zelf en voor […]

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.   Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van […]