Save the date: theatervoorstellingen met het thema ‘Levenseinde bij dementie’

Op woensdag 6 november zijn er 2 symposia (in de middag en avond) met het thema ‘Levenseinde bij dementie’. Er is een interactief programma samengesteld met theater en intermezzo om met elkaar en met deskundigen in gesprek te gaan. We organiseren deze bijeenkomsten samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek, Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, Willem […]

Scholingen | najaar 2024

Dit najaar vinden er in de Achterhoek weer diverse activiteiten plaats op het gebied van scholingen, workshops en symposia. Op onderstaande flyer een overzicht van alle bijeenkomsten. Klik op de flyer om deze als PDF te bekijken/downloaden met daarin de aanmeldlinks.

Kick off Regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’

Uitnodiging: Maandagavond 1 juli kick off Regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’ Je bent van harte welkom met ons mee te denken over de uitdagingen, veranderingen en kansen die bijdragen aan gezonde Achterhoekers, op de kick-off van het Regioplan De Gezondste Regio Achterhoek op maandagavond 1 juli! De Achterhoek vergrijst en de kloof groeit: tussen mensen […]

Meldpunt woningvervuiling & hoarding voor inwoners gemeente Doetinchem

Sterk vervuilde en overvolle woningen zijn een groeiend probleem, ook in de gemeente Doetinchem. Veilig en prettig wonen is dan vaak niet meer mogelijk. Het op tijd in beeld krijgen én oplossen van deze situaties met passende ondersteuning voor de bewoner, vraagt om een goede aanpak en nauwe samenwerking tussen partijen. Ook is het belangrijk […]

Gespreksgroep voor partners van mensen met dementie

Vrijdag 28 juni a.s. start een gespreksgroep voor partners van mensen met dementie uit Doetinchem. De gespreksgroep is een initiatief van een ervaringsdeskundige (partner van), de Mantelzorgcentrale van Buurtplein Doetinchem, casemanagers dementie en Alzheimer Nederland/Alzheimer Trefpunt Doetinchem. De gespreksgroep wordt begeleid door een casemanager en een medewerker van de Mantelzorgcentrale. De bijeenkomsten vinden elke laatste […]

Passende zorg in de laatste levensjaren

Juist de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling passen daarbij? Dit vraagt van zorgprofessionals dat ze vroegtijdig in gesprek gaan over de wensen van de patiënt en zijn of haar omgeving. In de […]

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van zorg voor kwetsbare ouderen van gespecialiseerde zorginstellingen naar de eerste lijn. Huisartsen kunnen daarvoor ondersteuning krijgen van professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg, zoals specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en psychologen. […]

Netwerkpartner aan het woord… De Bibliotheek

De bibliotheek, een inspirerende plek om te ontmoeten, delen, leren en lezen. CursussenEr kan steeds meer via de computer en internet geregeld worden. Dat is handig, maar voor veel ouderen ook lastig omdat ze er geen of weinig ervaring mee hebben. De Bibliotheek helpt verder. Met een breed aanbod cursussen en workshops over het gebruik […]

Dementiemonitor 2024

Leveren wij de juiste zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten? Alzheimer Nederland is weer de tweejaarlijkse Dementiemonitor gestart om te weten wat er leeft onder mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek gebruiken we deze uitkomsten om gezamenlijk te kijken wat goed gaat en waar […]