Online cursus ‘Omgaan met mensen met dementie’

De cursus is voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie die nog zelfstandig thuis wonen in de Achterhoek. Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor de mensen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. U ziet iemand geleidelijk veranderen en steeds afhankelijker worden. Als […]

Praat vandaag over morgen!

We worden met elkaar steeds ouder. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Hoe kijken we naar onze ‘oude dag’? We denken en praten er nog nauwelijks over. Simpelweg omdat we niet weten wat we kunnen doen, of omdat we er nog niet aan willen denken. Stel het niet uit. Praat vandaag over […]

Workshops Casemanagement bij dementie | najaar 2023

In het najaar organiseert het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek zes workshops over het casemanagement bij dementie. De scholingen zijn bedoeld voor wijkverpleegkundigen niveau 5 en POH’s ouderen in de Achterhoek. Het casemanagement bij mensen met dementie en hun naasten vraagt een breed spectrum van kennis en vaardigheden. De onderstaande onderwerpen sluiten aan bij de […]

Hulpmiddelen & instrumenten voor passende zorg in de laatste levensfase

Door de projectgroep ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ is een instrumentenoverzicht voor professionals en naasten ontwikkeld, om te bevorderen dat zorgverleners tijdig het gesprek aangaan met patiënten over hun wensen en grenzen. Deze is ook terug te vinden onder downloads op onze website. Proactieve zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) is belangrijk om te zorgen dat zorg, ondersteuning en behandeling aan […]

Werkwijze aanmelden dwalende personen met dementie bij politie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Zij wonen langer thuis en deuren van de woonzorgcentra gaan steeds meer open. Het kan voorkomen dat mensen met dementie op straat dwalen en meldingen hiervan soms bij de politie terechtkomen. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten. In de Achterhoek is […]

Inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Op donderdag 22 juni organiseerden we een bijeenkomst voor alle specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) die werken in de eerste lijn in de Achterhoek en regio Zutphen/Lochem. Het doel: bouwen aan een gezamenlijke visie op de rol in de eerste lijn en daarnaast uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van stellingen […]

Netwerkpartner aan het woord… Amphion Cultuurbedrijf

Ouderenprogramma Lang Leve Kunst & Naoberschap Lang Leve Kunst & Naoberschap is het ouderenprogramma van Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem. Wij bieden 193 Kunstnaobers uit de Achterhoek een leuke, zinvolle en leerzame plek vol ontmoeting vanuit kunst en cultuur en met “wederzijds genoegen”. Kunstnaobers nemen zelf deel aan activiteiten en sommige geven hun eigen ideeën vorm […]

Gespreksgroep voor partners van jonge mensen met dementie

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. De diagnose zet het leven op zijn kop. Dat geldt nog meer als de ziekte je treft als je nog jong bent en nog midden in het leven staat. De impact is niet alleen heel groot voor de persoon zelf, maar ook voor de partner en het gezin. […]

Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek

De Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het blijft mogelijk om casemanagers dementie en specialisten ouderengeneeskunde te benaderen voor consultatie en advies. Via dit bericht informeren wij u over wat er verandert. Informatiepunt Dementie Achterhoek Vanaf januari 2023 bestaat het Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het Informatiepunt is er voor mensen met een hulpvraag bij (het […]

Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling past daarbij? Praten over het levenseinde is in de afgelopen jaren steeds gewoner geworden. En het gebeurt ook meer. Maar het is ook gebleken dat […]