Jaarbericht 2022

Na een aantal coronajaren was er gelukkig in 2022 weer veel mogelijk. We konden weer ontmoeting en kennisdeling met en tussen inwoners en professionals organiseren. Om zo bij te dragen aan het versterken van de netwerksamenwerking. Tegelijk bracht 2022 uitdagingen. Personeelstekorten worden steeds groter en het wordt steeds moeilijker om alle ondersteuning en zorg georganiseerd […]

Lokaal Samenwerken gaat weer van start

De bijeenkomsten van Lokaal Samenwerken ‘Samenwerken in de zorg voor ouderen’ vindt dit jaar plaats in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk in samenwerking met GGNet. Het thema van de bijeenkomsten is ‘Psychiatrie’. Een depressie bij ouderen wordt vaak niet herkend en krijgen ze lang niet altijd de juiste behandeling. Psychische hulpverlening aan ouderen […]

Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek

De Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het blijft mogelijk om casemanagers dementie en specialisten ouderengeneeskunde te benaderen voor consultatie en advies. Via dit bericht informeren wij u over wat er verandert. Informatiepunt Dementie Achterhoek Vanaf januari 2023 bestaat het Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het Informatiepunt is er voor mensen met een hulpvraag bij (het […]

Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling past daarbij? Praten over het levenseinde is in de afgelopen jaren steeds gewoner geworden. En het gebeurt ook meer. Maar het is ook gebleken dat […]

Nieuwsbrief december 2022

Bekijk hier onze nieuwsbrief van december 2022! Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons netwerk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Bereikbaarheid en samenwerking GGNet & professionals in de wijk

Door professionals in de wijk kan contact opgenomen worden met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige wanneer er vragen zijn rondom een (oud) patiënt die bekend is bij psychiatrie of als er specifieke lokaal gebonden samenwerkingsvragen zijn omtrent psychiatrie. Vanuit het Netwerk Ouderen en Veerkracht kregen wij signalen om de bereikbaarheid en samenwerking tussen GGNet en de […]

Inspirerende werconferentie ‘Samen op weg… veerkracht in de praktijk’

Ruim honderd mensen waren op 9 november 2022 aanwezig bij de werkconferentie Samen op Weg – Veerkracht in de praktijk. Het was een inspirerende middag voor zorgbestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers van de gemeente en professionals uit alle kanten van preventie, welzijn, wonen, ondersteuning en zorg. Zij werden ontvangen in Dorpshuis ‘t Kempken in Harreveld; een plek […]

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. Er is in de Achterhoek naar schatting een groep van 250 tot 300 jonge mensen met dementie. Dit aantal neemt toe. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie, is dat zeer ingrijpend. Voor de persoon zelf en voor […]

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.   Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van […]