Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling past daarbij? Praten over het levenseinde is in de afgelopen jaren steeds gewoner geworden. En het gebeurt ook meer. Maar het is ook gebleken dat […]

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. Er is in de Achterhoek naar schatting een groep van 250 tot 300 jonge mensen met dementie. Dit aantal neemt toe. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie, is dat zeer ingrijpend. Voor de persoon zelf en voor […]

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.   Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van […]

Op je Plek in de gemeente Aalten

Door Hans Hissink De gemeente Aalten heeft het beste voor met haar oudere inwoners. In dit kader is de gemeente, samen met maatschappelijk projectbureau Warkhouse, een project gestart. Het uiteindelijke doel van het ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’ project is dat zorg en welzijn beter op elkaar gaan aansluiten. Een goede samenwerking is noodzakelijk om […]

Samenwerking ouderenzorg in de avonden, nachten en weekenden

Per 1 september gaan de specialisten ouderengeneeskunde (SO) van Azora, Careaz, Marga Klompé, Markenheem en Sensire samen de acute zorg in de avond, nacht en weekenden op de locaties verzorgen. Zij zijn via één telefoonnummer bereikbaar en rijden zo nodig door de regio. Zo blijft iedereen die dat nodig heeft goede zorg ontvangen. Meer weten […]