Inspirerende werconferentie ‘Samen op weg… veerkracht in de praktijk’

Van betekenis zijn, meedoen, een goed gesprek, luisteren, maatwerk, samen optrekken. Dit waren de sleutelwoorden van de inspirerende werkconferentie “𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝘄𝗲𝗴… 𝘃𝗲𝗲𝗿𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗷𝗸” afgelopen woensdag 9 november. Mooi om met zoveel mensen uit alle kanten van preventie, welzijn, wonen, ondersteuning en zorg in gesprek te zijn over goed oud worden in de […]

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. Er is in de Achterhoek naar schatting een groep van 250 tot 300 jonge mensen met dementie. Dit aantal neemt toe. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie, is dat zeer ingrijpend. Voor de persoon zelf en voor […]

Meld u aan voor de werkconferentie “SAMEN OP WEG veerkracht in de praktijk”

Het zorglandschap verandert. De urgentie van vergrijzing, zorg toename en personeelstekort vraagt om een gezamenlijke aanpak, met ouderen.  Samen zijn we al op weg in (lokale) ZonMw projecten in de regio: ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor mensen met dementie’. En ‘Juiste zorg op de juiste plek’ : ‘Ouderen langer thuis in de wijk’ in […]

Online cursus ‘Omgaan met mensen met dementie’

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor de mensen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. U ziet iemand geleidelijk veranderen en steeds afhankelijker worden. Als familielid of naaste bent u praktisch en emotioneel vaak nauw betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Gebleken is […]

Alzheimer Trefpunt Doetinchem

Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familie, vrienden, hulpverleners en anderen belangstellenden. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie en kun je ideeën en ervaringen uitwisselen. Kijk voor meer informatie bij onze agenda en hoe je je kunt aanmelden voor de verschillende bijeenkomsten.

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.   Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van […]

Daginvulling bij dementie

Het ZonMw project ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling bij dementie’ is in volle gang.  Inspiratiebijeenkomst 14 juni  Op dinsdag 14 juni 2022 ontmoetten we elkaar tijdens een goedbezochte en energieke inspiratiebijeenkomst in Mariënvelde. Met ongeveer 50 mensen van gemeenten, inloop- en ontmoetingsvoorzieningen, dagbestedingen en ook met naasten van mensen met dementie hebben we goede voorbeelden […]

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Daginvulling bij dementie 14 juni 2022

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt. Daarom zijn we in zes Achterhoekse gemeenten met trots gestart met de uitvoering van het project ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie’. In […]