Netwerk Ouderen en Veerkacht Achterhoek gesloten van 15 t/m 19 augustus!

In verband met de vakantieperiode is het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek van maandag 15 augustus t/m vrijdag 19 augustus niet bereikbaar. Vanaf maandag 22 augustus staan wij weer voor u klaar! Heeft u hulp nodig bij dementie?Neem dan contact op met de helpdesk Kwetsbare Ouderen T 085 – 48 57 580 of stuur een mail […]

Alzheimer Trefpunt Doetinchem

Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familie, vrienden, hulpverleners en anderen belangstellenden. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie en kun je ideeën en ervaringen uitwisselen. Kijk voor meer informatie bij onze agenda en hoe je je kunt aanmelden voor de verschillende bijeenkomsten.

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.   Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van […]

Daginvulling bij dementie

Het ZonMw project ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling bij dementie’ is in volle gang.  Inspiratiebijeenkomst 14 juni  Op dinsdag 14 juni 2022 ontmoetten we elkaar tijdens een goedbezochte en energieke inspiratiebijeenkomst in Mariënvelde. Met ongeveer 50 mensen van gemeenten, inloop- en ontmoetingsvoorzieningen, dagbestedingen en ook met naasten van mensen met dementie hebben we goede voorbeelden […]

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Daginvulling bij dementie 14 juni 2022

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt. Daarom zijn we in zes Achterhoekse gemeenten met trots gestart met de uitvoering van het project ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie’. In […]

Dementiemonitor Mantelzorg 2022 van start

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zij houden iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg. Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen kunnen we beter opkomen voor de belangen van mantelzorgers en mensen met dementie. De uitkomsten van de […]

Op je Plek in de gemeente Aalten

Door Hans Hissink De gemeente Aalten heeft het beste voor met haar oudere inwoners. In dit kader is de gemeente, samen met maatschappelijk projectbureau Warkhouse, een project gestart. Het uiteindelijke doel van het ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’ project is dat zorg en welzijn beter op elkaar gaan aansluiten. Een goede samenwerking is noodzakelijk om […]