Gespreksgroep voor partners van jonge mensen met dementie

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. De diagnose zet het leven op zijn kop. Dat geldt nog meer als de ziekte je treft als je nog jong bent en nog midden in het leven staat. De impact is niet alleen heel groot voor de persoon zelf, maar ook voor de partner en het gezin. […]

Informatiepunt Dementie Achterhoek

Het Informatiepunt Dementie Achterhoek is er voor alle vragen rondom het geheugen of dementie. Bij het Informatiepunt worden mensen met een hulpvraag te woord gestaan door casemanagers dementie. Zij geven antwoord op vragen, bieden informatie of verwijzen verder naar de juiste persoon of organisatie. Het Informatiepunt is bereikbaar op werkdagen via het telefoonnummer 085 – […]

Lokaal Samenwerken gaat weer van start

De bijeenkomsten van Lokaal Samenwerken ‘Samenwerken in de zorg voor ouderen’ vindt dit jaar plaats in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk in samenwerking met GGNet. Het thema van de bijeenkomsten is ‘Psychiatrie’. Een depressie bij ouderen wordt vaak niet herkend en krijgen ze lang niet altijd de juiste behandeling. Psychische hulpverlening aan ouderen […]

Toekenning subsidie ZonMW project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling past daarbij? Praten over het levenseinde is in de afgelopen jaren steeds gewoner geworden. En het gebeurt ook meer. Maar het is ook gebleken dat […]

Nieuwsbrief december 2022

Bekijk hier onze nieuwsbrief van december 2022! Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons netwerk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Inspirerende werconferentie ‘Samen op weg… veerkracht in de praktijk’

Ruim honderd mensen waren op 9 november 2022 aanwezig bij de werkconferentie Samen op Weg – Veerkracht in de praktijk. Het was een inspirerende middag voor zorgbestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers van de gemeente en professionals uit alle kanten van preventie, welzijn, wonen, ondersteuning en zorg. Zij werden ontvangen in Dorpshuis ‘t Kempken in Harreveld; een plek […]

Zorgprogamma Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. Er is in de Achterhoek naar schatting een groep van 250 tot 300 jonge mensen met dementie. Dit aantal neemt toe. Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie, is dat zeer ingrijpend. Voor de persoon zelf en voor […]

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg

Na overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is in juni 2022 de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek vastgesteld. Deze RTA is een actualisering van bestaande afspraken uit de voormalige RTA ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’.   Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van […]