Gespreksgroep voor partners van mensen met dementie

Vrijdag 28 juni a.s. start een gespreksgroep voor partners van mensen met dementie uit Doetinchem. De gespreksgroep is een initiatief van een ervaringsdeskundige (partner van), de Mantelzorgcentrale van Buurtplein Doetinchem, casemanagers dementie en Alzheimer Nederland/Alzheimer Trefpunt Doetinchem. De gespreksgroep wordt begeleid door een casemanager en een medewerker van de Mantelzorgcentrale. De bijeenkomsten vinden elke laatste […]

Passende zorg in de laatste levensjaren

Juist de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling passen daarbij? Dit vraagt van zorgprofessionals dat ze vroegtijdig in gesprek gaan over de wensen van de patiënt en zijn of haar omgeving. In de […]

RTA Extramurale Complexe Ouderenzorg Achterhoek

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en steeds meer thuiswonende ouderen hebben een complexe zorgvraag. Dat betekent een verschuiving van zorg voor kwetsbare ouderen van gespecialiseerde zorginstellingen naar de eerste lijn. Huisartsen kunnen daarvoor ondersteuning krijgen van professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg, zoals specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en psychologen. […]

Netwerkpartner aan het woord… De Bibliotheek

De bibliotheek, een inspirerende plek om te ontmoeten, delen, leren en lezen. CursussenEr kan steeds meer via de computer en internet geregeld worden. Dat is handig, maar voor veel ouderen ook lastig omdat ze er geen of weinig ervaring mee hebben. De Bibliotheek helpt verder. Met een breed aanbod cursussen en workshops over het gebruik […]

Dementiemonitor 2024

Leveren wij de juiste zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten? Alzheimer Nederland is weer de tweejaarlijkse Dementiemonitor gestart om te weten wat er leeft onder mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek gebruiken we deze uitkomsten om gezamenlijk te kijken wat goed gaat en waar […]

Inloopmiddag Open Atelier | Project Lang leve Kunst & Naoberschap en de Stadskamer

Sinds afgelopen september is het Open Atelier, een uniek pilotproject van Lang leve Kunst & Naoberschap en de Stadskamer, een feit! Elke dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur is er bij de Stadskamer een fijne werkruimte beschikbaar voor creatieve mensen voor wie deelnemen aan reguliere cursussen niet meer haalbaar is en aansluiten bij de dagbesteding (nog) geen optie […]

Congres ‘Goed gaon’ 21 maart – Aanmelden kan t/m 10 maart

Op donderdag 21 maart organiseert Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek van 15.00-20.30 uur bij DRU Industriepark in Ulft het congres ‘Goed gaon’ | passende zorg in de laatste levensjaren. Het congres is een unieke kans om kennis te vergaren, ervaringen te delen en samen te werken aan het verbeteren van […]

Ergotherapeut Marieke Ribbers vertelt over de impact van ergotherapie in de laatste levensfase

We gaan in gesprek met ergotherapeut Marieke Ribbers en verkennen met haar de impact van ergotherapie op de kwaliteit van leven van cliënten en hun mantelzorgers. Ze legt uit waarom vroegtijdige betrokkenheid in de laatste levensfase het verschil kan maken.  Wat kan ergotherapie betekenen? Over wat de praktijk van ergotherapie precies inhoudt, geeft Marieke ons een […]