Bijeenkomsten Lokaal Samenwerken ‘Thema Zorgmijding’

Wanneer je werkt met ouderen in de zorg en welzijn wil je graag de goede zorg geven en de veerkracht vergroten. Waarbij je ook tegen ouderen aanloopt die geen zorg willen maar het wel nodig hebben. Zorgmijdende ouderen vragen extra alertheid op signalering en waar mogelijk daadkrachtige aanpak. Een moeilijke situatie waarin je toch probeert contact te leggen. Wat zijn signalen en risicofactoren van zorgmijding, welke interventies kun je inzetten en hoe leg je het contact stap voor stap? Daarnaast kan sprake zijn van zorgverlamming of handelingsverlegenheid.

Team Zorg en Veiligheid van de diverse gemeenten en Haico Borninkhof Trajectbegeleider/Bemoeizorg HIER zorg zullen vanuit hun professie dieper ingaan op dit thema. Aan de hand van vragen zullen we met elkaar in groepen bespreken hoe we in ons werk met de morele vraagstukken rondom zorgmijding omgaan.

Het doel van de Lokaal Samenwerken bijeenkomst is elkaar lokaal te ontmoeten om zo van elkaar te leren, te verbinden en knelpunten te signaleren vanuit thema’s rondom ouderen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld Alle medewerkers van zorg en welzijn die betrokken zijn rondom het vergroten van veerkracht aan ouderen en mantelzorgers.

Aalten
Dinsdag 16 april | 15.00-17.00 uur
Gemeentehuis Markt 7 in Aalten
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Liesbeth van Esch via liesbeth.vanesch@netwerkouderenachterhoek.nl

Oost Gelre
Dinsdag 14 mei | 15.00-17.00 uur
Gemeentehuis Oost Gelre Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar mantelzorg@oostgelre.nl

Winterwijk
Dinsdag 28 mei | 15.00-17.00 uur
Zonnebrinkcentrum Zonnebrink 61 in Winterswijk (onder voorbehoud)
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Claudia Bosscher via cbosscher@winterswijk.nl