Alzheimer Trefpunt Doetinchem | Thema ‘onbegrepen gedrag’

Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familie, vrienden, hulpverleners en anderen belangstellenden. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie en kun je ideeën en ervaringen uitwisselen. Maandelijks bespreekt een gespreksleider met een professional een thema.

Thema ‘onbegrepen gedrag’
Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenaamde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Het kan bv. gaan over klagen, (nachtelijke) onrust, loopdrang, boosheid, argwaan, apathie. Om goed met het gedrag om te gaan, is het van belang het gedrag te begrijpen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierover in gesprek met een psycholoog die gespecialiseerd is in dit thema

Wanneer?
Dinsdag 11 oktober 2022

Waar?
Buuls lunchroom (op het oude gevangenisterrein van de Kruisberg)
Klootsemastraat 1
7009 CE  DOETINCHEM

Hoe laat?
inloop vanaf 19.00 uur – start 19.30-21.00 uur

Voor wie?
mensen met dementie en mantelzorgers

Gezien de maximum capaciteit van de locatie heeft het de voorkeur dat u zich van tevoren via de mail aanmeldt. Er wordt voorrang gegeven aan de doelgroep, waardoor het kan zijn dat er dan geen plaats is voor professionals.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen en de uitnodigingen voor het Trefpunt? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Vermeld dan in uw e-mail dat u hier toestemming voor geeft.

Het is het prettig om naast uw naam, telefoonnummer en e-mailadres ook uw adres (straat, postcode en plaats) te ontvangen. U kunt zich op ieder moment weer per mail afmelden.

Meer informatie over hoe Alzheimer Nederland omgaat met uw privacy kunt u lezen op de website www.alzheimer-nederland.nl/privacy.