Vitaal ouder worden

Hoe ondersteunen we ouderen bij een zo gezond mogelijk leven, om kwetsbaarheid te voorkomen of uit te stellen? Dat betekent: je fysiek en mentaal fit blijven voelen, je zeker voelen in het bewegen, bewustzijn van gezonde voeding en alcoholgebruik, het gevoel ergens bij te horen en je eigen keuzes kunnen blijven maken.

Samen met Achterhoek in Beweging geven wij hier invulling aan door…

> Structurele verbindingen tussen het medische domein (huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten), het sociale domein (beweegmakelaars, buurtcoaches) en het lokale beweeg- en sportaanbod.

> Professionals bewustmaken van hun rol in de signalering van verminderde vitaliteit op fronten als: overmatig alcoholgebruik, ondervoeding, ouderenmishandeling, armoede, medicijngebruik of veiligheid in huis.

> Creëren van bewustwording onder ouderen over wat een gezonde leefstijl kan brengen en wat de gevolgen zijn van een ongezonde leefstijl, zoals overmatig alcoholgebruik of overgewicht.

> Borging van initiatieven gericht op bewegen door ouderen, zodat dit niet beperkt blijft tot tijdelijke projecten, maar een structureel aanbod ontstaat.

Mooie initiatieven

Aanpak alcoholgebruik ouderen
Vanaf ongeveer 55 jaar kun je slechter tegen alcohol. Alcoholgebruik brengt extra risico’s met zich mee en zorgt dat de werking van medicijnen verandert. 55-plussers zijn zich hier niet altijd bewust van.

Vanuit het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek zijn, in samenwerking met Iriszorg en de GGD, interventies ontwikkeld gericht op zowel 55-plussers als professionals. Zodat signalen tijdig wordt herkend, het onderwerp bespreekbaar is en de juiste hulp gevonden wordt.

  1. Folder ’55-plus en alcohol’ 
  2. Gesprekskaart ‘Bier, wijn en sterke drank – 55-plussers’
  3. Aansluiten bij de IkPas-campagne (‘Dry January’)
  4. Bijeenkomsten Gezond ouder worden voor ouderen
  5. (Lokale) bijeenkomsten voor professionals
    .

Klik hier voor meer informatie over deze interventies

Ook online is veel informatie te vinden. Wil je meer weten of een cliënt informatie bieden? Kijk bijvoorbeeld op:

Initiatieven sport, bewegen en gezonde leefstijl
De website van Achterhoek in Beweging biedt een uitgebreid overzicht van initiatieven rond sport, bewegen en gezonde leefstijl. Initiatieven door en voor Achterhoekers. Het is ook mogelijk om initiatieven te delen.

Meer informatie

Onze netwerkpartners