Passend wonen

In de regionale visie op zorg en gezondheid is Passend wonen een van de belangrijke doelen. Voor mensen die nog zelfstandig wonen, maar wel veel zorg en ondersteuning behoeven, is er een gat tussen thuis en het verpleeghuis door onvoldoende passend aanbod. Creatieve woonzorg-oplossingen moeten ervoor zorgen dat zorg en ondersteuning geboden blijft, juist vanwege afnemende middelen en mensen.

Het Netwerk Ouderen wil een aanjagende en verbindende rol spelen door…

> Het op de juiste plekken aankaarten van deze behoefte aan passend woonaanbod.

> Het samenbrengen van regionale ontwikkelingen en lokale signalen over behoeften en aanbod.

Mooie initiatieven

Heerlijk thuis in huis

‘Heerlijk thuis in huis’ wil 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Wat kan aangepast worden aan de woning om veilig, gezond, duurzaam en comfortabel thuis te blijven wonen? Of misschien
past tijdig verhuizen naar een passende woning beter. 50-plussers
in Berkelland kunnen een gratis woongelukgesprek aanvragen met een van de wooncoaches. Zij verdiepen zich in de omgeving, woonsituatie en wensen ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid
en comfort en geven advies en tips op maat.

‘Heerlijk thuis in huis’ is een initiatief van de gemeente Berkelland, wooncorporatie ProWonen, verduurSaam energieloket en Kruiswerk Achterhoek en Liemers met Zlimthuis.

Meer informatie

Leefsamen Achterhoek

Leefsamen ondersteunt ouderen om langer, veilig thuis te laten wonen door inzet van slimme sociale alarmering en het eigen sociale netwerk. Via slimme sensoren (brand, personenalarm, dwaling, inbraak, inactiviteit) krijgen naasten direct een melding als er iets in een woning gebeurt. Het geeft een veiliger gevoel in eigen huis. De eigen omgeving wordt geactiveerd om een oogje in het zeil te houden en zorgverleners kunnen zich op formele zorgtaken richten.

Leefsamen Achterhoek is een samenwerking van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, alle Achterhoekse gemeenten, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Akkedeer, Stage.nu, Innovatiehub, Rode Kruis, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en Zlimthuis.

Meer informatie

Onze netwerkpartners