Oud maar niet out

We willen dat ouderen betekenisvol mee blijven doen in de samenleving. Ook als er fysieke of psychosociale beperkingen ontstaan of als zij worden ‘opgeslokt’ door mantelzorgtaken.

Dat doen we door ons te richten op…

> Ouderen zinvolle invulling van hun dag te laten ervaren, in alle fases van het ouder worden, met respect voor – en inzet van – hun levenservaring en kennis.

> Voldoende passende mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten, van inzet als vrijwilliger en beweegactiviteiten tot inloopvoorzieningen en geïndiceerde dagvoorzieningen.

> Een samenleving waarvan ouderen en mensen met dementie zo normaal mogelijk deel blijven uitmaken.

> Een integrale aanpak om eenzaamheid te voorkomen, te signaleren, bespreekbaar te maken en te doorbreken.

Mooie initiatieven

Afspraken politie voor dwalende mensen met dementie

De politie en het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om preventief personen met (potentieel) dwaalgedrag aan te kunnen melden bij de politie. Het aanmelden gebeurt bij voorkeur door de familie zelf. Als dat niet kan geven zij toestemming aan een betrokken hulpverlener om de melding te doen. Zo zijn deze personen bekend bij de politie. De politie weet dan hoe zij bij een melding de persoon het beste kunnen benaderen en waar en bij wie zij de persoon snel en veilig kunnen onderbrengen.

Voor meer informatie over deze afspraken met de politie kunt u contact opnemen met de
Helpdesk op telefoonnummer 085-4857580.

• Klik hier voor de werkwijze aanmelden dwalende personen met dementie bij de politie.

Daginvulling bij dementie

Uit een verkenning in de regio is gebleken dat er niet altijd passende mogelijkheden zijn of worden gevonden voor daginvulling bij dementie. Samen met diverse betrokkenen rondom de daginvulling is het gesprek gevoerd om de huidige en nieuwe mogelijkheden te verkennen, elkaar te inspireren, en het aanbod te versterken. Vanuit het project in 2022 is een inspiratiewijzer met mooie voorbeelden en bouwstenen voor succes ontwikkeld. Het Netwerk blijft dit onderwerp stimuleren en een bijdrage leveren aan regionale acties. 

• Klik hier voor een overzicht van aanbevelingen in het document ‘Van inspiratie naar realisatie’.

• Klik hier voor de Inspiratiewijzer daginvulling bij dementie Achterhoek.

Virtual-reality brillen dementie

Samen met Zlimthuis en Keten Dementie de Liemers heeft het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek eind 2019 acht Virtual Reality brillen (VR-brillen) Dementie aangeschaft. De bril laat een film zien waarin je in de huid kruipt van iemand met dementie. Op deze manier is het mogelijk om te ervaren waar mensen met dementie in het dagelijks leven tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. De bril kan worden ingezet in de begeleiding bij dementie om het begrip voor de naaste(n) van de persoon met dementie te vergroten, beter om te kunnen gaan met veranderingen en daarmee de draagkracht en kwaliteit van leven met dementie te vergroten. Acht trajectbegeleiders dementie zijn geschoold om de VR-bril in te zetten.

Begin 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is er een advies gegeven over het verdere vervolg van de inzet van de VR-brillen. 

Meer informatie

Onze netwerkpartners