Hulp bij dementie

Wilt u direct iemand spreken?

Het Informatiepunt Dementie Achterhoek is voor mensen met een hulpvraag bij (het vermoeden van) dementie. Het Informatiepunt geeft antwoord op vragen, geeft informatie of verwijst u verder naar de juiste persoon of organisatie. Ook als u op jonge leeftijd te maken krijgt met dementie.

Neem contact op met Informatiepunt Dementie Achterhoek.
Telefoonnummer: 085 –  48 57 580 of via IDA@netwerkouderenachterhoek.nl

Zoekt u begeleiding van een casemanager dementie? Bekijk hier welke casemanager er voor uw gemeente is.
.


.
Onderstaand vindt u meer informatie over de ziekte dementie en hoe u hiermee om kunt gaan.

Vergeetachtigheid of dementie?

Veel mensen vergeten vaker iets als ze ouder worden. Dat is heel normaal, omdat het geheugen minder goed werkt. Merkt u ook andere dingen, zoals verandering van gedrag? Dan kan er meer aan de hand zijn. Klik hier om de folder Zorgen over vergeetachtigheid te downloaden en te lezen.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes die de hersenen aantasten. Het gevolg: een geleidelijke achteruitgang van degeestelijke gezondheid. Op de website van Alzheimer Nederland leest u er alles over.

Hoe herkent u dementie? Dat verschilt per persoon. En per ziekte. Het kan bijvoorbeeld gaan om blijvende geheugenklachten of veranderingen in karakter. Kijk voor een overzicht van signalen en symptomen op de website van Alzheimer Nederland. Of klik hier om onze signalen- & tipskaart te downloaden.

Hoe weet u nou zeker of het gaat om een vorm van dementie? Het begint altijd met een bezoek aan de huisarts. Daarna volgen er andere stappen. Hier leest u alles over het stellen van een diagnose.

Dementie en dan?

Omgaan met dementie kan best lastig zijn. Alzheimer Nederland geeft allerlei tips en adviezen, voor uzelf of een dierbare in uw omgeving.

Cursussen voor mensen die zorgen voor iemand met dementie
In uw regio worden verschillende cursussen georganiseerd voor mantelzorgers. Wilt u daar meer over weten? Kijk op onze agenda of mail naar info@netwerkouderenachterhoek.nl

Alzheimer Nederland en Alzheimer Trefpunt 
Vrijwilligers van de Afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseren verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Zo is er bijvoorbeeld een Alzheimer Trefpunt in Berkelland, Doetinchem en Lichtenvoorde. Hier leest u meer hierover.

Bij dementie staat u er niet alleen voor. In uw regio is begeleiding door een casemanager mogelijk: een vast aanspreekpunt voor u en uw naasten. De casemanager geeft informatie en advies en bespreekt thuis met u hoe u om kunt gaan met veranderingen. Ze kan ook andere hulpverleners inschakelen.

In de Achterhoek verzorgen wijkverpleegkundigen de begeleiding bij (een vermoeden van) dementie. U kunt deze begeleiding aanvragen bij één van de thuiszorgorganisaties in uw gemeente. Meer informatie en telefoonnummers vindt u in de brochure Dementie… en dan? Klik hier om de folder Dementie… en dan? te downloaden.

Soms kan een casemanager dementie worden ingeschakeld. De casemanager wordt dan het vaste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor u en uw naasten. Deze is speciaal opgeleid voor de begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De casemanager weet overal goed de weg, kent de mogelijkheden voor ondersteuning en werkt samen met huisarts, klinisch geriater en andere hulpverleners. Voor het inschakelen van begeleiding bij dementie is geen verwijzing van de huisarts of de geriater nodig. De kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

De casemanagers zijn bereikbaar via IDA@netwerkouderenachterhoek.nl of via Informatiepunt Dementie Achterhoek (IDA) via het telefoonnummer 085 – 485 75 80

Bekijk hier welke casemanager er voor uw gemeente is.

Door de dementie worden dagelijkse dingen steeds moeilijker. Maar door dingen te blijven doen, blijft het leven zinvol. Er zijn veel verschillende activiteiten mogelijk. Thuis, in uw buurt, of misschien bij de vereniging of club waar u altijd al naar toe ging. Of als dat niet meer gaat, kan dagbesteding een oplossing zijn. Dagbesteding geeft ook tijd en ruimte voor naasten. Wilt u weten wat er mogelijk is en hoe u dit regelt? Bespreek dit dan met uw casemanager, begeleider of huisarts.

Lees hier ook informatie op de website van Alzheimer Nederland.

Dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen, zo tussen de 40 en 65 jaar. De verschijnselen, het verloop en het tempo van achteruitgang kunnen verschillen. Problemen met het vinden van woorden, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsverandering, overspannenheid; het kan allemaal wijzen op dementie op jonge leeftijd. 

Op verschillende websites vindt u meer informatie hierover.


In de Achterhoek is er een Zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd. Het programma beschrijft wat wij zien als goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten, vanaf het niet-pluis gevoel tot aan verhuizing naar een woongroep of overlijden. Met samenwerking en afstemming binnen de keten en beschikbaarheid van de juiste deskundigheid op het juiste moment. Ook is benoemd welke verbeteracties we in 2022-2024 inzetten om dit te bereiken.
Lees hier het hele Zorgprogramma.

In de Achterhoek helpen casemanagers dementie mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie. Bekijk hier welke casemanager er voor uw gemeente is.

Heeft u behoefte aan informatie of zoekt u ondersteuning?
Neem dan contact op met Informatiepunt Dementie Achterhoek.

Telefoonnummer: 085 –  48 57 580 of via IDA@netwerkouderenachterhoek.nl

Het Informatiepunt is voor mensen met een hulpvraag bij (het vermoeden van) dementie. Ook als u op jonge leeftijd met dementie te maken krijgt. Het Informatiepunt geeft antwoord op vragen, geeft informatie of verwijst u verder naar de juiste persoon of organisatie.

Bij het Informatiepunt wordt u te woord gestaan door casemanagers dementie. Zij zijn speciaal opgeleid voor de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. Casemanagers kennen de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Zij werken samen met huisartsen, klinisch geriaters en andere hulpverleners.

Het Informatiepunt Dementie Achterhoek is bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur,
via het telefoonnummer 085 – 485 75 80. Ook kunt u een e-mail sturen naar IDA@netwerkouderenachterhoek.nl.

Onze netwerkpartners