Eerder denken over later

‘Eerder denken over later’ gaat om het proactief bezig zijn met leefkeuzes, financiën, gezondheid, relaties & ontmoeten, mobiliteit en de laatste levensfase. Door hier eerder over na te denken, gaan mensen later beter om met veranderingen die horen bij het ouder worden. Bewustwording over het ouder worden en de bijhorende keuzes zijn belangrijk en hebben effect op alle andere thema’s. Niet alle mensen zullen of kunnen dit doen. En niet iedereen ervaart evenveel ruimte in het dagelijkse leven om enkele stappen verder te denken.

Binnen dit thema geven we er op de volgende manieren invulling aan…

> Ouderen betrekken door met organisaties mee te denken, te agenderen en te evalueren vanuit verschillende invalshoeken.

> Ouderen bewust maken van wat ouder worden betekent en hoe ze daarop voorbereid kunnen zijn. Zijn mensen nog vitaal? Dan gaat dat om comfort, veiligheid en zelfstandigheid. Als kwetsbaarheid toeneemt, gaat het over hoe iemand later hulp, ondersteuning en zorg wil organiseren.

> Zorgverleners gebruiken Positieve Gezondheid met aandacht voor lichaam en geest, sociale relaties, financiën, werk en hobby, waarden en inspiratie.

> De mogelijkheden verkennen van sociale innovaties.

Mooie initiatieven

Slimme technologie

Er zijn veel slimme technologische hulpmiddelen die mensen kunnen helpen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Als professional kunt u helpen door het geven van voorlichting en tips. Maar hoe weet u wat er allemaal mogelijk is en wat werkt? Daarvoor is de Technologie & Zorg Academie Achterhoek (TZA), het innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen.

Meer informatie

Comfort en veiligheid

Zlimthuis is voor inwoners van de Achterhoek de plek voor advies en slimme oplossingen op het gebied van comfort en veiligheid thuis.

Meer informatie

Onze netwerkpartners