Downloads

Er is allerlei informatie voor u beschikbaar. Download de folders en informatie, dan kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Informatie over zorg, ondersteuning en begeleiding bij dementie voor inwoners, patiënten en naasten

Folder met meer informatie over vergeten bij het ouder worden

Een overzicht met signalen die kunnen wijzen op dementie en tips hoe u kunt omgaan met een persoon met dementie

Folder met informatie over begeleiding bij dementie in de Achterhoek

Een boekje met goede voorbeelden en bouwstenen voor succes van passende daginvulling voor mensen met dementie

Informatie over zorg, ondersteuning en begeleiding bij dementie voor professionals

Een hulpmiddel voor huisartsen met een overzicht wie wanneer ingeschakeld kan worden

Stappenplan voor de ambulante setting inclusief procedure RM/IBS

In de Achterhoek is het mogelijk om personen met dwaalgedrag aan te melden bij de politie. Dit informatieblad beschrijft de werkwijze

Een boekje met goede voorbeelden en bouwstenen voor succes van passende daginvulling voor mensen met dementie

Afspraken over samenwerking rond ouderen voor professionals

Het GZO-model heeft als doel om ouderen met een complexe zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten leven, terwijl ze de juist begeleiding, zorg en behandeling krijgen. Dit boekje beschrijft de werkwijze

Het functioneel model is een leidraad voor het versterken van de samenwerking met als doel het signaleren van kwetsbaarheid en het vergroten van veerkracht van ouderen en hun netwerk

Huisartsen kunnen ondersteuning krijgen van professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg, waaronder specialisten ouderengeneeskunde. In de RTA zijn afspraken vastgelegd waarvoor en op welke wijze dit verloopt in de Achterhoek

Door professionals in de wijk kan contact opgenomen worden met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige wanneer er vragen zijn rondom een (oud) patiënt die bekend is bij of als er specifieke lokaal gebonden samenwerkingsvragen zijn omtrent psychiatrie

Informatie over Passende zorg in de laatste levensjaren

Deze RTA beschrijft de afspraken en samenwerking tussen alle zorgprofessionals in West-Achterhoek, met als doel dat nadenken en praten over het levenseinde gewoner wordt en dat zorgprofessionals vroegtijdig in gesprek gaan over de wensen van de patiënt en zijn of haar omgeving

  Klik hier voor informatie over het huidige project ‘Passende zorg in laatste levensjaren’ en de te downloaden informatiemateriaal.